کتاب Technology for Smart Futures :

[ad_1]

این کتاب رابطه بین پایداری و فناوری های ارتباطی اطلاعاتی را که به سرعت شیوه زندگی ، یادگیری و تجارت ما را تغییر می دهند ، بررسی می کند. مقدار زیادی از انرژی مورد نیاز برای راه اندازی یک بایت زتا از داده که هر روز از طریق میلیاردها کامپیوتر و تلفن همراه در جهان عبور می کند ، نمی تواند بیش از حد باشد. این مرجع پیشگام این احتمال را بررسی می کند که فن آوری های پیشرفته ما می توانند ما را قادر سازند تا بحران جهانی انرژی را کاهش دهند ، نه اینکه بحران انرژی را اضافه کنند. با پیوند دادن مفاهیم و روندهایی مانند خانه های هوشمند ، داده های بزرگ و اینترنت اشیا to با کاربردهای آنها با پایداری ، نویسندگان پیشنهاد می کنند که فن آوری های نوظهور و جامع جاسازی شده در زندگی روزمره ما واقعاً می توانند به عنوان راه حل های امکان پذیر برای توسعه پایدار آینده.

[ad_2]

source