کتاب The Autobiography of Alice B. Toklas

[ad_1]

شرح هوشمندانه و زیبایی نوشته شده از زندگی گرترود اشتاین و همسرش آلیس بی توکلاس و نگاهی جذاب به اوایل قرن بیستم پاریس و توسعه فرهنگ مدرنیسم ، که در صدای شریک زندگی اش ، زندگی نامه توسط آلیس بی نوشته شده است. توکلاس یک موفقیت بزرگ ادبی است. متناوب با تجربیات ، بصیرت و بسیار طنز آمیز ، زندگی نامه عالی استین شخصی با عمق و جاه طلبی گسترده است ، و هنگامی که زندگی خود را از اواخر دهه 1930 روایت می کند ، او داستان صحنه هنر پاریس ، از جمله استادان مدرنیست مانند سزان را تعریف می کند ، ماتیس و پیکاسو ، و تأثیر جنگ جهانی اول در فرانسه معاصر ، و برخوردهای او با بزرگان ادبیات مانند ارنست همینگوی و شروود اندرسون.

[ad_2]

source