کتاب The Aviator – 2. The Long Climb

[ad_1]

1920 ، پاریس. جنگ بزرگ به پایان رسید و جوزف و خانواده اش به فرانسه نقل مکان کردند. جوزف و برادر کوچکترش موسی برای تأمین هزینه های مادر و خواهر و برادرشان در کارخانه هواپیماسازی برادران كودرون در ایسی له مولین ، نزدیك پاریس كار پیدا كردند. جوزف که هنوز امیدوار است بتواند یک خلبان حرفه ای شود ، آرزوی خود را برای حلق آویز کردن در فرودگاه نزدیک می کند. اما با لهجه آلمانی ، و دستمزد ناچیز کارآموز ، او هنوز از تحقق خواسته های خود فاصله دارد. اما هنگامی که او متوجه فعالیت های مشکوک باند می شود که برادرش موسی با آنها درگیر شده است ، ابزارهایی را برای رسیدن به هدف خود می بیند – عواقب آن هرچه باشد …

[ad_2]

source