کتاب The Awakening of a Rownsder : A Rownsders Short Story

[ad_1]

یک داستان کوتاه در مورد Rownsder با قدرت یخ اما چه کسی قلب شما را گرم می کند. از زمان خواندن Rownsders: Children of the Gods ، لورنزو قبلاً بخشی از قلب من بوده است ، اما با کسب اطلاعات بیشتر در مورد این که قلب او چقدر بزرگ است و پر از احساسات خوب است ، این موضوع مرا بیشتر مجذوب خود کرد. آنا مبارک ، که این داستان کوتاه را درست قبل از کریسمس خواند و فکر کرد که چگونه هنوز می توانیم این نوع عشق را پیدا کنیم – نوعی که در ازای آن چیزی نمی خواهد و همیشه آمرزنده است – در داستان و زندگی واقعی.

[ad_2]

source