کتاب The Baby Red Squirrel Rescue (Animal Adventure Club 3)

[ad_1]

اگر حیوان وحشی دچار مشکل شود ، Animal Adventure Club برای کمک به شما اینجا است! ایسلا ، باز ، گریسی و لکسی عاشق کمک به محیط بانان در یک مکان طبیعی هستند – و آنها حیوانات را دوست دارند! هنگامی که آنها به یک سفر کمپینگ در یک جزیره می روند ، سه سنجاب کوچک گمشده را پیدا می کنند. اما قایق Animal Adventure Club دور شده و سرگردان شده است! آیا تیم می تواند اضطراب و ناامیدی آنها را تسخیر کند و با هم برای نجات خود و سنجاب های قرمز کوچک همکاری کند؟ این داستان گرم ماجراجویی درباره دوستی و طبیعت برای همه بچه های حیوان دوست که از کتاب های هالی وب و نجات حیوانات لذت می برند بسیار مناسب است. کتابی در این سری جدید جذاب و جوان محافظ جوان ، ماجراهای باشگاه حیوانات ماجراجویی را هنگام مراقبت از حیات وحش در اسکاتلند ، رد می زند و در این راه خود را می شناسند.

[ad_2]

source