کتاب The Badger – A Monograph (History of Hunting Series – Working Terriers)

[ad_1]

THE BADGER یک مونوگراف توسط آلفرد E. PEASE ، نماینده مجلس در اصل در لندن ، 1898 منتشر شد. اکنون توسط نسخه بسیار کمیاب توسط Red Country Books چاپ شده است. این سند تاریخی شگفت انگیز در اواخر قرن توسط شکارچی مشتاق و نماینده پارلمان آلفرد پیس نوشته شد. این رساله مفصلی است در مورد تاریخ طبیعی گور و همچنین کارهای مفصلی در مورد شکار حیوانات. Pease با جزئیات کامل در مورد زندگی و عادات یک گور می نویسد و شامل نمودارهای تشریحی است. بیش از نیمی از کتاب به عنوان یک معدن ورزشی به این گور اختصاص دارد. بحثهای زیادی در مورد فنون شکار از جمله سگ و تجهیزات وجود دارد. تصاویر بسیاری از جمله نمودارهای دقیق ابزارهای مختلف حفاری وجود دارد. 128 صفحه 10 تصویر سیاه و سفید.

[ad_2]

source