کتاب The Basics of Idea Generation

[ad_1]

تولید مستمر ایده ها و اجرای آنها برای ایجاد محیطی که به پرورش تکنیک های بهبود کمک می کند بسیار حیاتی است. اصول تولید ایده روشی مقرون به صرفه ارائه می دهد که می تواند به کارکنان کمک کند تا با استفاده از یک فرآیند پنج مرحله ای ثابت ، ایده های جدید را به طور مستمر شناسایی و پیاده سازی کنند. روند کار با ایجاد یک بیانیه فرصت آغاز می شود. از آنجا روش قبل از انجام آموزش ایده ، و سپس ارزیابی ایده ، مواد اولیه را جمع آوری می کند. اجرا آخرین مرحله است. نویسنده همچنین 20 ابزار را که به تکمیل هر مرحله کمک می کند ، همراه با راه حل هایی برای غلبه بر موانع خلاقیت توضیح می دهد.

[ad_2]

source