کتاب The Basics of Pool Billiards : Based on the Knowledge of Jerry Briesath, the Founder of The Pool School. Begin Playing the Sport of Pool Billiards Using the Teaching Methods of the POOL SCHOOL

[ad_1]

مدرسه Ball Germany اولین مدرسه Paul منحصر به فرد در آلمان است ، که در آن برنامه درسی و روش های آموزشی براساس همان اصول استفاده شده در مدرسه Paul در ایالات متحده آمریکا است. The Pool School USA یک آکادمی محبوب بیلیارد آمریکا در مدیسون ، ویسکانسین است. Pool School USA توسط یکی از باتجربه ترین و موفق ترین مربیان استخر در سراسر جهان ، آقای جری بریثات اداره می شود.

[ad_2]

source