کتاب The Bass Rock : A Novel

[ad_1]

زندگی سه زن طی قرن ها در این رمان خیره کننده و جدید بافته شده است. سارا ، متهم به جادوگری ، برای زندگی فرار می کند. روت ، پس از جنگ جهانی دوم ، به ازدواج جدید و آبهای عجیب جامعه محلی می پردازد. شش دهه بعد ، ویو که هنوز از مرگ پدرش غمگین بود ، در حال فهرست بندی وسایل روت در خانه خالی روت است. با روایت داستان هر زن ، به طور فزاینده ای روشن می شود که انتخاب آنها توسط مردانی که به دنبال کنترل آنها هستند ، از راه های کوچک و بزرگ محدود می شود. اما در برادری امکان بقا و شیوه جدید زندگی نیز وجود دارد. باک پیچیده و با اجبار خوانده شده ، راک باس از عشق و خشم می درخشد – محکومیت ویرانگر خشونت علیه زنان و تصویری قدرتمند از مقاومت آنها در طول اعصار.

[ad_2]

source