کتاب The Battle of Book Week: Yours Troolie, Alice Toolie 3

[ad_1]

هفته کتاب همیشه بهترین هفته سال است! اما وقتی آلیس تویل و جیمی کوک درگیر شوند ، این یک فاجعه است. از ایده های مبهم مد گرفته تا بازدیدهای گاه به گاه نویسندگان ، هیچ چیز ایمن نیست. تعجبی ندارد که آنها از ناظران کتابخانه خود اخراج شده اند! تنها راه پس گرفتن شغلشان برنده شدن جایزه اول در یک نقد کتاب است. و این به معنای همکاری مشترک است. آیا این دو بهترین دشمن می توانند اختلافات خود را برای پیروزی در نبرد هفته کتاب پشت سر بگذارند؟

[ad_2]

source