کتاب The Battle of Britain Pocket Manual 1940

[ad_1]

در تابستان سال 1940 ، انگلیس به تنهایی ایستاد. به مدت سه ماه طولانی ، خلبانان جوان شجاع RAF هر روز آماده پرواز برای دفاع از آسمان انگلیس در برابر حملات گسترده لوفت وافه بودند. هشتاد سال پس از پرواز آخرین خلبانان در نبرد انگلیس ، نقش آنها در جنگ جهانی دوم به طور گسترده ای جشن گرفته می شود. آموخته شده است که در برابر مهاجمان آلمانی استفاده شود. همچنین نقش خدمه زمینی ، سیستم های کنترل و فرماندهی ، پدافندهای ضد هوایی و راداری و شناسایی حمله را پوشش می دهد.

[ad_2]

source