کتاب The Beautiful Place

[ad_1]

تعطیلات سرگرم کننده برای چهار دوست که آنها را به منطقه ای می برد که مدت زیادی است تحت مراقبت نیستند و تعطیلات سرگرم کننده خود را به یک پروژه نوسازی تبدیل می کنند. الکس ، رهی ، فینا و مین تصمیم می گیرند که می توانند در مراقبت از زمین و مراقبت از محیط زیست ما نقش داشته باشند. آنها با کمک برخی از همسایگان و دوستان خود ، سطل آشغال را برمی دارند ، دوباره کاشت می کنند و قول می دهند که به کمک مادر طبیعت ادامه دهند. از روانشناس ، نویسنده کارلی داوبر و نقاش غیر عادی چنای هندرسون ، یک داستان لذت بخش و طراوت آور درباره نقش مهمی که محیط در زندگی ما بازی می کند و نگرانی برای جهانی که در آن زندگی می کنیم ، می آید.

[ad_2]

source