کتاب The Beautiful Shipwrecked Lady

[ad_1]

اسکات ، جوانی سایه دار که بنظر می رسد با گذشته سختی روبرو شده است. او عاشق سوار شدن بر مسافت های طولانی اسب است. یک شب او جسدی را پیدا می کند که در ساحل پیچیده شده است … اگنس روئیز با بیش از 370،000 نسخه فروش ، پرفروش ترین نویسنده کتاب است. اولین رمان او ، “آنچه در یک قاتل درگیر می شود” ، هنگامی که برای بزرگسالان و نوجوانان می نوشت ، موفقیت بزرگی داشت (Oublie la nuit، L’ombre d’une autre vie، Mon affreux maillot beige، girls Pom-pom، Elias Sparte). داستان های کوتاه او در مورد تحقیقات کارآگاه راشل توری در اروپا و آن سوی اقیانوس اطلس نیز بسیار موفق بود. به چندین زبان ترجمه شده است.

[ad_2]

source