کتاب The Beauty of Holiness : Giotto’s Passion Frescoes As a Prelude to the Artistic Afterlife of the Supper at Emmaus

[ad_1]

در این کتاب ، برایان بیشاپ به سادگی مکث می کند تا پنجاه و هفت تصویر زیبا را نشان دهد که زندگی و مرگ عیسی و شامی را نشان می دهد که وی سه روز پس از دفن دو دانش آموز دلشکسته در آن ظاهر شده است. این رویکرد بصری به داستانهای انجیل را پاداش می بخشد و سعی می کند نقاشی ها را در برخی زمینه های تاریخی به عنوان کمک به درک قرار دهد ، اما عمدتا مکث هایی برای تأمل و تأمل در مورد وقایع تغییر دهنده جهان فراهم می کند. هرچه زمان و علاقه اجازه دهد این کتاب غوطه ور می شود. تصاویر زیبا و رنگارنگ از کارهای هنری عالی یک همراه ثابت را فراهم می کند.

[ad_2]

source