کتاب The Becket List : An A-Z of First World Problems

[ad_1]

لیست بکت خلاصه ای کاملاً کامل از “مشکلات جهان اول” نیست – نوعی چیزهایی که ما را وادار می کند روزانه گوشه گوشه خود را برگردانیم. چگونه موسیقی گاه به گاه ، ایستگاه های اتوبوس ، فیلم های کلاچ و آویزهای کت می توانند ما را به این صورت جامع آزار دهند؟ یا افرادی که کنترل گذرنامه ، شعر مدرن یا هر آنچه را که در اتاق خواب معمولی هتل می یابید انجام می دهند؟ هم از اشیا in بی جان – از کلیدهای آلن گرفته تا Rawlplugs – و هم از انیمیشن ها (در بعضی موارد) – از همسفران خود گرفته تا هر متصدی بار درجه سه که کف اتاق را در آغوش گرفته است – در آغوش بگیرید – این کتاب برای سلامت عقل شما ضروری است. به همین ترتیب ، این برنامه جامع از ابتدا یک سرویس سیگنال به بشریت ارائه می دهد.

[ad_2]

source