کتاب The Belt & Road Initiative in the Global Arena : Chinese and European Perspectives

[ad_1]

این کتاب از جمله اولین کتابهایی است که به طور سیستماتیک طرح “یک کمربند ، یک جاده” دولت چین را برای ارتقا investment سرمایه گذاری در زیرساخت ها و توسعه اقتصادی مورد تجزیه و تحلیل و بحث قرار داده و گروه متنوعی از دانشمندان از چین ، روسیه و اروپای شرقی را گرد هم آورده است. این کتاب مجموعه ای از ایده های نسل بعدی برای الگوهای تجارت منطقه ای ، سرمایه گذاری و توسعه زیرساخت ها یا گام های بعدی برای افزایش هماهنگی سیاست های بیشتر در قاره اوراسیا و پیامدهای استراتژیک برای اتحادیه اروپا ، روسیه و دیگر قدرت های بزرگ را گرد هم آورده و ایده های نوآورانه در مورد آنچه این کشورها می توانند از طریق کمربند انجام دهند ارائه می دهد. و جاده با هم توسط نسل جوان دیده می شود. این کتاب مورد توجه دانشمندان ، اقتصاددانان و ناظران علاقه مند به تأثیرات بین المللی توسعه چین قرار خواهد گرفت.

[ad_2]

source