کتاب The Biggest Star

[ad_1]

بزرگترین ستاره نوشته جرین آلیس ترنر کتاب کوتاهی برای کودکان است که برای مقابله با ضرر و زیان نوشته شده است. داستان از منظر اواخر روایت می شود و س questionsالات و عواطف مشترک کودکان را بررسی می کند. شعر به جلب توجه کودک کمک می کند و از روش سبک تری برای توضیح یک موضوع دشوار استفاده می کند.

[ad_2]

source