کتاب The Cardiac Recovery Cookbook : Heart-Healthy Recipes for Life After Heart Attack or Heart Surgery

[ad_1]

با درست غذا خوردن به قلب خود کمک کنید! اگر می خواهید غذای سالم بخورید و هنوز از زمان غذا لذت می برید ، آشپزخانه خود را به کتاب آشپزی Cardiac Recovery باز کنید. این همراه ضروری کتاب راهنمای بازیابی قلب شامل بیش از 100 دستور العمل سریع ، آسان و خوشمزه مورد تأیید NIH برای کمک به بیماران قلبی است که در مسیر سلامتی خود غذا بخورند. این کتاب پر از دستورهای طعم عالی است که کل خانواده می توانند از آن لذت ببرند ، زیرا تمام دستور العمل ها از چربی اشباع ، کلسترول و سدیم کم می شوند و با اطلاعات دقیق غذایی کامل می شوند. با کتاب آشپزی بازیابی قلب به دلخواه خود بخورید.

[ad_2]

source