کتاب The Care and Propagation of Ornamental Waterfowl

[ad_1]

این متن عتیقه حاوی راهنمای مراقبت و نگهداری از پرندگان آبی به عنوان پرندگان تزئینی در استخرها و دریاچه های شخصی است. “مراقبت و پرورش پرندگان آبزی زینتی عمدتا با پرندگان آبزی که مناسب آب تزئینی است سروکار دارد و سعی دارد نحوه آن را نشان دهد. مدیریت آنها در بزرگسالی آسان است و در جوانی بزرگ می شوند ، تغذیه آنها چقدر گران است و تماشای آنها سرگرم کننده است. این متن آموزنده ، راهنمای ایده آل برای دارندگان پرندگان آبزی فعلی یا بالقوه ، افزودنی عالی به هر مجموعه ادبیات پرنده شناسی است. فصول شامل این موارد عبارتند از: پشتیبانی از غاز ، مسکو ، اردک چوبی بالدار سفید و موارد دیگر. این کتاب در اصل در سال 1933 منتشر شد و ما مفتخریم که با معرفی جدیدی در مورد پرورش پرندگان ، آن را در اینجا بازنشر می کنیم.

[ad_2]

source