کتاب The Catholic Church in Taiwan : Birth, Growth and Development

[ad_1]

این کتاب یک مطالعه بین رشته ای پیشگامانه درباره کلیسای کاتولیک در تایوان را با تمرکز بر جنگ داخلی پس از جنگ داخلی در چین از سال 1949 تا به امروز ارائه می دهد و در مورد نقشی که کلیسای کاتولیک در جامعه معاصر تایوان بازی کرده است ، بحث می کند. این مقاله وضعیت کلیسای کاتولیک در تایوان در زمان اشغال ژاپن ، روابط تایوان و واتیکان از سال 1949 به بعد و روابط سه جانبه بین واتیکان ، تایوان و چین در زمان مدیریت تسای اینگ ون را بررسی می کند. این جلد که از طیف وسیعی از دیدگاه ها ، از تاریخ و روابط بین الملل گرفته تا ادبیات ، فلسفه و تعلیم و تربیت نگاشته شده است ، چشم انداز مهمی در مورد تولد و توسعه کلیسای کاتولیک در تایوان ارائه می دهد و به یک کار عمده مطالعات دینی در منطقه چین بزرگ کمک می کند.

[ad_2]

source