کتاب The Challenges of Vatican II for an Authentic Indian Catholic Church

[ad_1]

واتیکان دوم رویدادی جدید برای زیباسازی کل کلیسای کاتولیک بود. وی خواستار تجدید حیات در کلیسای جهانی کاتولیک شد. این کتاب به این س addressال می پردازد: چگونه کلیسای کاتولیک در هند می تواند چالش تجدید نظر شورای را بپذیرد و در ذات و ماهیت خود به هندی واقعی تبدیل شود؟ با انجام یک بررسی سیستماتیک از توسعه کلیسایی پس از جمع آوری در کلیسای کاتولیک هند ، در زمینه وجودی چند مذهبی و بین فرهنگی آن ، نویسنده تلاش می کند تا بازتاب کلیسایی از زمینه هند را توسعه دهد.

[ad_2]

source