کتاب The Digital Transformation of the Automotive Industry : Catalysts, Roadmap, Practice

[ad_1]

نویسنده با تکیه بر چندین دهه تجربه به عنوان مشاور و مدیر پروژه در صنعت خودرو ، توصیه های جامع و عملی برای اقدام در مورد تحول دیجیتال صنایع خودروسازی و تأمین کننده ارائه می دهد. هسته اصلی گذار از یک مدل تجاری متمرکز بر وسیله نقلیه به یک مدل تجاری تحرک گرا است. با توجه به محرک های تغییر دیجیتال ، چهار حوزه دیجیتالی سازی سازمان یافته است و نقشه راهی برای تحول ارائه شده است. موضوعات تغییر کلی در فرهنگ شرکت و فناوری اطلاعات انعطاف پذیر و م areثر به عنوان عوامل حیاتی موفقیت به تفصیل بیان شده اند. نمونه های عملی منتخب پروژه های دیجیتالی سازی نوآورانه ایده ها و انگیزه های بیشتری ارائه می دهند. نگاهی به صنعت خودرو در سال 2040 سخنرانی را کامل می کند.

[ad_2]

source