کتاب The Ethics of Teaching at Sites of Violence and Trauma : Student Encounters with the Holocaust

[ad_1]

این کتاب شرح تجربه استاد با گروهی از دانشجویان مقطع کارشناسی آمریکایی در یادبودهای هولوکاست ، موزه ها و سایت های یادبود به عنوان بخشی از یک برنامه سالانه برای مطالعه هولوکاست در خارج از آلمان به آلمان و لهستان است. اخلاق تدریس در سایت های خشونت و تروما ، که از طریق یک سلسله برخوردهای شخصی روایت می شود ، یک گزارش آموزشی و تجربی – در مورد موضوعات مختلف از گردشگری تروما تا اخلاق مشاهده – را با بحث های معاصر درباره آموزش هولوکاست بازگو می کند. با انجام این کار ، این کتاب در تلاش است تا ارزیابی انتقادی از امکانات و محدودیت های تدریس در مکانهایی را که برای برنامه ریزی و اجرای هولوکاست مهم بوده اند ، ارائه دهد.

[ad_2]

source