کتاب The Palgrave Handbook of Political Elites :

[ad_1]

این جزوه مروری بر نظریه و تحقیقات کنونی پیرامون نخبگان سیاسی است که اکنون موضوع اصلی مطالعه دانشگاهی و گفتمان عمومی است. وی در 40 فصل از دانشمندان برجسته ، غنای و تنوع این رشته را ارائه می دهد. این کتابچه در شش بخش تنظیم شده است که هر یک از آنها توسط سردبیر ارشد ارائه می شود و با تمرکز بر نظریه های مربوط به نخبگان سیاسی ، روش های مطالعه آنها ، الگوهای اصلی ساختاری و رفتاری آنها در سراسر جهان ، تمایز و تکمیل بخشهای نخبگان سیاسی ، ویژگی ها و منابع نخبگان و معضلات نخبگان سیاسی در این قرن تمرکز دارد. . چهل سال پس از مطالعه مقایسه ای قابل توجه نخبگان سیاسی رابرت پوتنام ، این کتاب منبع ضروری برای محققان و دانشجویان درگیر در مطالعه این زمینه پر جنب و جوش است.

[ad_2]

source