کتاب The Red Mother Vol. 2

[ad_1]

دیزی در نمایش شغلی خود للاند بلک مرموز را اسیر کرده است ، و به او مجرای جدیدی برای ریشه یابی شیاطین خود داده است – اما به زودی متوجه شد که نقشه خطرناک بسیار عمیق تر از تصور او است. همه راه ها مستقیماً به مادر قرمز منتهی می شوند. و مادر سرخ مستقیم به دیزی می رود. نویسنده جرمی هاون (زیبایی ، قلمرو) و هنرمند دنی لوکرت (رگرسیون) فصل بعدی این مجموعه رازآلود را ارائه می دهند که در زیر سطح واقعیت حفر می کند تا از وحشت پشت چشم ما رونمایی کند. مادر قرمز شماره 5-8 را جمع کرد.

[ad_2]

source