کتاب The Regal Lemon Tree

[ad_1]

درخت Regal Lemon Tree یکی از محبوب ترین رمان های خوان خوزه سایه ، بهترین طراح سرب را دارد. این رمان در شب و روز شب سال نو اتفاق می افتد ، زمانی که کبابی در آن شکل می گیرد و اهمیت آیینی به خود می گیرد و این رمان به زوجی در شمال آرژانتین می پردازد که هشت سال پیش تنها پسرشان را از دست داده اند. ونزلائو روز را در کنار خانواده و خاطرات بزرگ خود سپری می کند در حالی که همسر “غم و اندوه واقعاً فلج” وی از ترک جزیره خود که محل زندگی یک درخت لیمو نیمه جادویی است که در تمام اوقات سال شکوفا می شود ، امتناع می ورزد. با عبارت تکراری “طلوع آمد ، چشمانش دیگر باز است” ، این رمان شخصیتی ر dreamیایی به خود می گیرد و مشکلاتی را که زوجین در غریبگی تجربه می کنند و یادآور کارهای دیوید لینچ است ، نشان می دهد.

[ad_2]

source