کتاب THE RELIGION OF THE KORAN

[ad_1]

این مقاله کوتاه در مجموعه حکمت شرق شامل مقدمه ای کوتاه درباره اسلام و مجموعه ای از نقل قول های موضوعی ترجمه پالمر از قرآن است. این عناوین مانند شیطان ، جن ، ازدواج ، حج ، نماز ، روزه ، فرشتگان و موارد دیگر را شامل می شود.

[ad_2]

source