کتاب The Reluctant Republic

[ad_1]

مالکوم ترنبول پیش از آنکه بیست و نهمین نخست وزیر استرالیا شود ، از چهره های برجسته جنبش جمهوری استرالیا بود. جمهوری بلاتکلیف ، که در اصل در سال 1993 با مقدمه ای از باب هیوز منتشر شد ، مانیفست ترنبول بود. هنوز یک طرح کاملاً مرتبط با جمهوری خواهی استرالیا است. این کتاب روابط مشروطه با بریتانیای کبیر را به منظور آشکار کردن هویت استرالیا به عنوان یک کشور دنبال می کند و گزینه های سیاسی و تاریخی و الزامات جمهوری استرالیا را بررسی می کند. ترنبول برنامه خود را برای آینده استرالیا به عنوان یک جمهوری ارائه می دهد و شامل توصیه هایی از گزارش کمیسیون مشاوره جمهوری به نخست وزیر پاول کیتینگ ، که رئیس آن ترنبول بود ، بود.

[ad_2]

source