کتاب The Republic of Cordoba

[ad_1]

من اندلس هستم. روزگاری ، در کوردوبا ، یک کنیسه آجر قرمز وجود داشت که قبل از تبدیل شدن به کلیسای جامع ، بدون هیچ گونه تغییری ، به یک Mezquita تبدیل شده بود. مردم منطقه من خوش شانس هستند که مسیحی ، مسلمان و یهودی هستند. قرطوبا خاستگاه بشریت است و مکانی است که بسیاری از اعتقادات این کره خاکی را ملاقات می کند و در نتیجه ، به طور مخفیانه ویژگی مشخصی به مردم خود می بخشد. من این شب را به قصد گفتن شما به اینجا دعوت کرده ام. آیا شما موافق شرکت در آن هستید؟

[ad_2]

source