کتاب The Rogue to Nowhere

[ad_1]

آیا تابحال چیزی بد خواسته اید که برای داشتن آن همه چیز را پشت سر بگذارید؟ این داستان از آن است … اولین سریال در سه قسمت براساس ماجراهای جیسون کریستوفر ، اسلحه ای استخدام شده در تجارت موسیقی که با هنرمندان بسیار تأثیرگذاری از جمله وزارت ، برونگ ، کوری تیلور ، استون سور ، بازی کرده است. سباستین باخ ، و بسیاری دیگر.

[ad_2]

source