کتاب The Role of Twitter in the 2016 US Election :

[ad_1]

این کتاب شش فصل از محققان محترم و نوظهور علوم سیاسی و ارتباطات را گرد هم آورده است تا نگاهی پایدار به نقش توئیتر در انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا داشته باشد. در حالی که توجه زیادی به استفاده ترامپ از توئیتر به عنوان یک پدیده شده است – چطور این امر کمک می کند چرخه های خبری ، یا توجه نقدی به غیر از موارد ، یا حمله علیه رقبا ، رسانه ها و دیگر منتقدان را هدایت کنید – تحلیل علمی کمی در مورد این موضوع انجام شده است. تاثیری که توییتر در انتخابات واقعی داشت. این فصل ها از تنوع قابل توجهی از توضیحات نظری و رویکردهای روش شناختی برای بررسی چگونگی شکل گیری این فناوری جدید در انتخابات ایالات متحده و تأثیرات آن در آینده استفاده می کنند.

[ad_2]

source