کتاب The Schultz Site at Green Point : A Stratified Occupation Area in the Saginaw Valley of Michigan

[ad_1]

در این جلد ، سردبیر جیمز ای. فیتینگ تحقیق و تجزیه و تحلیل را در سایت شولتز ، یک مکان باستانی بزرگ در دره ساگیناو در شرق میشیگان جمع آوری می کند. ده همکار ، از جمله اتصالات ، در مورد ویژگی ها و مصنوعاتی که طی سالهای حفاری در این مکان مهم پیدا شده است ، می نویسند. این نصب همچنین شامل بررسی الگوهای کلی توسعه فرهنگی در دره ساگیناو است.

[ad_2]

source