کتاب The Second Wife : A Novel

[ad_1]

او اکنون عضوی از خانواده است. برای بهتر – و بدتر … وقتی الکس با ناتالی آشنا شد ، او زندگی او را تغییر داد. پس از مرگ دلخراش همسر اول او ، که به عنوان پدر و مادر تنها برای دختر نوجوان خود جید باقی مانده بود ، او ناامید بود که درد گذشته خود را پشت سر بگذارد ، اما خوشبختی تازه کشف شده او هنگامی که خانه خانواده توسط آتش سوزی خرد شد ، خرد شد و وفاداری او پایان یافت. به طور غیرمنتظره ای آزمایش شد. جید اصرار دارد که شب آتش سوزی مردی را در خانه دید. ناتالی هرگونه شناخت از چنین متجاوز را انکار می کند ، یکی از آنها باید دروغ بگوید ، اما الکس با یک انتخاب غیرممکن روبرو است: همسر یا دخترش را باور کنید. وقتی داستان ناتالی پیش می رود ، الکس درمی یابد که همسرش گذشته ای دارد که تصوری از آن ندارد ، گذشته ای که ممکن است گریبانگیر او شود ، اما این بار ، گذشته می تواند کشنده باشد …

[ad_2]

source