کتاب The Secret Temple : Masons, Mysteries, and the Founding of America

[ad_1]

این تاریخ منحصر به فرد فراماسونری از منظر یک خارجی تحصیل کرده است. نویسنده با اهداف ماسونی ، مورخ جوامع مخفی و دسیسه های سیاسی و یک محقق جامع دلسوز است. این نگاه به ریشه های اولیه صنایع دستی بازمی گردد ، سپس تأثیر آن را در دوران مدرن ردیابی می کند. از معبد سلیمان در کتاب مقدس از طریق شوالیه های معبد ، تا Rosicrucians و Illuminati ، ما از ریشه های ماسونی و تاریخ اولیه می آموزیم. فلسفه روشنگری و جریان های انقلابی فرصتی را برای آزمایش آمریکایی فراهم کرد. معماری و معماری مقدس برای ایجاد واشنگتن دی سی ترکیب شد و بقیه ، همانطور که می گویند ، تاریخ است. این دومین ویرایش اصلاح شده و گسترش یافته شامل فصل جدیدی در مورد فراماسونری در آمریکای جنوبی است – از شورش سیمون بولیوار تا دستگیری و اعدام چه گوارا.

[ad_2]

source