کتاب The Soils of Turkey :

[ad_1]

این کتاب تمام اطلاعات موجود و مربوط به خاک ترکیه را جمع آوری می کند ، از جمله مطالعات زمین سنجی که از اوایل دهه 1950 تا امروز توسط دانشگاه ها و م institسسات دولتی انجام شده است. یافته ها و تحولات اخیر شامل توصیف و تجزیه و تحلیل مشخصات جدید از برخی از مناطق کشور توسط نویسندگان فصل ها است. با انعکاس آخرین نسخه از سیستم خاک مرجع جهانی (WRB) ، یک نقشه خاک صاف تولید می کند. این کتاب راهنمایی های ارزشمندی را در زمینه مدیریت خاک به برنامه ریزان استراتژی کشاورزی ، کارشناسان آمایش سرزمین علاقه مند به مدیریت کربن زمین (کربن خاک و زیست توده حفظ شده) و کاهش تغییرات آب و هوایی و مربیان علاقه مند به آگاهی از اهمیت خاک ترک ترک که مدتهاست مورد غفلت قرار گرفته اند ، ارائه می دهد. .

[ad_2]

source