کتاب The Trillion Dollar Revolution : How the Affordable Care Act Transformed Politics, Law, and Health Care in America

[ad_1]

ده سال پس از قانونگذاری تاریخی ، حزقیال امانوئل هنگام ارزیابی تاریخچه قانون مراقبت های مقرون به صرفه ، گروهی از متخصصان ، سیاست گذاران ، پزشکان و دانشمندان را رهبری می کند. در مارس 2010 ، قانون مراقبت مقرون به صرفه به طور رسمی به یکی از اصلی ترین قوانین تعریف کننده مراقبت های بهداشتی آمریکا تبدیل شد. از روز اول ، این قانون در دادگاه مورد اعتراض قرار گرفت و آن را چهار بار جداگانه در برابر دیوان عالی قرار داد. این شیوه رفتار 3 تریلیون دلاری اقتصاد را تغییر داد و برای میلیون ها نفر بیمه ایجاد کرد. حزب چای تولید ، افزایش دو قطبی سیاسی ایالات متحده و تأثیرگذاری بر اقبال انتخاباتی هر دو حزب را به وجود آورد و ده سال پس از تصویب این قانون ، گروهی از متخصصان – افراد داخلی و دانشگاهیان موافق و مخالف ACA – اهمیت قانونگذاری مقالات در اینجا شامل دموکرات ها و جمهوری خواهان ، به همراه کارشناسان حقوقی ، مالی و سیاست های بهداشتی است و مقالات اینجا نگاهی جذاب و آشکار به مبارزه سیاسی یک نسل ، پیامدهای آن برای مراقبت های بهداشتی ، سیاست ، قانون ، اقتصاد – و آینده ارائه می دهند. .

[ad_2]

source