کتاب The Undiscovered Country

[ad_1]

“یک شروع هوشمندانه و موثر” اریش تایمز “یکی از شوخ طبعی تیز و بیرحمانه خود را مبهوت کرده است” مارتین د. سندلر ، نویسنده و مورخ برنده جایزه کتاب ملی ، “کراکر درباره اخلاق و اخلاق در یک زمان درگیری خواند. .. راهی واقعاً قابل دسترس برای ورود به موارد پیچیده در مورد دولت سازی و عدالت “کلر هانا ، نماینده مجلس از بلفاست در جنوب 1920 ، جنگ استقلال ایرلند. در میان آشوب یک کشور نوپا ، دو افسر پلیس IRA در یک دهکده روستایی کشف بدن پسر جوانی که به نظر می رسد غرق شده است. واقعاً مهم دیگر در این درگیری شدید؟ جستجوگران اکراه باید به خونریزی شرورانه ، وفاداری های مرموز و پیچیدگی های وحشیانه سرزمینی بپردازند که خود را برای یافتن عدالت برای پسر مقتول تعیین می کند. هیچ یک از آنها نمی فهمند که مأموریتشان چقدر خطرناک است.

[ad_2]

source