کتاب The Undying Fire

[ad_1]

آتش نامحدود ، رمانی به قلم HG Wells در سال 1919 ، بازخوانی مدرن داستان ایوب است. این کتاب مانند کتاب ایوب شامل مقدمه ای در بهشت ​​، تبادل نامه با چهار بازدید کننده ، گفتگوی شخصیت اصلی و خدا و نتیجه ای است که در آن ثروت قهرمان بازیابی می شود. ولز معتقد بود که آتش غیرقابل انکار حاوی برخی از بهترین نوشته های وی است. در حالی که برخی از دوستان موافق بودند ، منتقدان و منتقدان سخاوت کمتری داشتند. یکی از زندگینامه نویسان ولز ابراز نگرانی کرد که این رمان مروری بر ایده هایی است که به یک نتیجه گیری از پیش تعیین شده منجر می شود: این که تنها خدای واقعی آرزوی آرمان در قلب انسان است ، که می تواند از طریق آموزش با موفقیت توسعه یابد.

[ad_2]

source