کتاب Theory and Technology of Laser Imaging Based Target Detection :

[ad_1]

این کتاب به طور سیستماتیک اصول و تکنیک های تشخیص هدف برای تصویربرداری با لیزر را به خوانندگان معرفی می کند. این مقاله اصول تصویربرداری با لیزر را در بر می گیرد و تجزیه و تحلیل جامع و به روز از چگونگی استفاده بهینه تصویربرداری از لیزر برای شناسایی اهداف را ارائه می دهد. به دنبال این بحث جامعی در مورد اصول تشخیص هدف تصویربرداری با لیزر ، تولید تصویربرداری با لیزر و روشهای تشخیص هدف انجام می شود. این کتاب منبعی بسیار ارزشمند برای محققان ، به ویژه افرادی که در مناطقی از جمله سیستم تشخیص تصویر هدف لیزری ، تشخیص و شناسایی هدف ، تصویربرداری سنجش از دور و پردازش تصویر درگیر هستند ، فراهم می کند. علاوه بر این ، می تواند به عنوان کتاب مرجع برای دانشجویان کارشناسی و فارغ التحصیلان پیشرفته در رشته های مرتبط استفاده شود.

[ad_2]

source