کتاب Therapeutic Endoscopy in the Gastrointestinal Tract :

[ad_1]

این کتاب که توسط متخصصان گوارش و جراحی دستگاه گوارش نوشته شده است ، شرح جامع و مفصلی از کلیه روشهای آندوسکوپی مداخله ای موجود و تازه توسعه یافته را ارائه می دهد. برای هر عمل ، با موارد زیر سر و کار دارد: پرسنل ، ابزار و الزامات فنی ؛ و نتایج و عوارض احتمالی و مدیریت آنها. این کتاب همچنین مجموعه بزرگی از تصاویر و گرافیک روش ها ، همچنین نکات و مشاوره های مفید را ارائه می دهد و منبع ارزشمندی را برای متخصصان داخلی و جراحان جوان و باتجربه و همچنین متخصصان آندوسکوپی در زمینه های دیگر فراهم می کند.

[ad_2]

source