کتاب Towards a Sociology of Health Discourse in Africa :

[ad_1]

این کتاب گفتمان های کلیدی در مورد سلامتی در آفریقا را ناشی از پیامدهای بیماری های بومی در آفریقا مورد بحث قرار می دهد. این زمینه ها ، چالش ها و تلاش ها برای مبارزه با این بیماری ها را شناسایی ، توضیح داده و روشن می کند. این کتاب یک تحلیل مقایسه ای منحصر به فرد از زمینه های آفریقایی برای سلامتی ارائه می دهد ، و بنابراین زمینه های جهانی بهداشت را که آفریقا در آن قرار دارد نادیده نمی گیرد. این یک موضع کلی تحلیلی در مورد سلامت در آفریقا پیرامون موضوعات مهم / فوری است. “گفتمان بیماری” بخشی از یک گفتمان عمیق اجتماعی در مورد سلامت در آفریقا است ، که چارچوبی را برای دانش آموزان ، دانشگاهیان و پزشکان ارائه می دهد تا وضعیت بهداشت و مراقبت های بهداشتی در آفریقا را درک کنند.

[ad_2]

source