کتاب Transactions on Intelligent Welding Manufacturing : Volume I No. 1 2017

[ad_1]

هدف اصلی این جلد این است که محققان و مهندسان دانشگاهی و صنعتی بتوانند به روز شده در مورد پیشرفت های اخیر در زمینه جوشکاری رباتیک ، سیستم های هوشمند و اتوماسیون را به صورت به روز ارائه دهند. این مقاله مقالات انتخاب شده از کارگاه بین المللی 2017 در زمینه تولید جوشکاری هوشمند (IWIWM’2017) را که از 23 تا 26 ژوئن 2017 در شانگهای چین برگزار شد ، جمع آوری می کند. مشارکت ها نشان می دهد که چگونه تولید جوشکاری هوشمند (IWM) به یک روند اجتناب ناپذیر تبدیل شده است ، همانطور که جوشکاری رباتیک هوشمند به یک فناوری بزرگ تبدیل شده است. اندازه به چهار قسمت اصلی تقسیم می شود: فن آوری های هوشمند برای جوشکاری خودکار ، سنجش در پردازش جوشکاری قوس الکتریکی ، مدل سازی و کنترل پردازش جوشکاری هوشمند و کنترل هوشمند و کاربردهای آن در مهندسی.

[ad_2]

source