کتاب Treasure Island : Robert Louis Stevenson

[ad_1]

جزیره گنج ماجراهای پسر کابینی به نام جیم هاوکینز را در هیسپانیولا دنبال می کند. هاوکینز در یک ماجراجویی یک عمر ، همانطور که از آبهای خطرناک سرپیچی می کند ، در شورش زندگی می کند و گنجینه دفن شده را جستجو می کند. جزیره گنج به طور سنتی یک داستان آینده است ، که بخاطر جو ، شخصیت ها و اتفاقاتش بسیار مشهور است. همچنین به عنوان تفسیری کنایه آمیز درباره ابهامات اخلاقی – همانطور که در لانگ جان سیلور دیده می شود – برای ادبیات کودکان غیر معمول ذکر شده است. این یکی از نماینده ترین رمان هاست. تأثیر آن در برداشت های رایج از دزدان دریایی بسیار زیاد است ، از جمله مواردی مانند نقشه های گنج “X” ، قایق های بادبانی ، لکه های سیاه ، جزایر گرمسیری و ملوانان یک پا که طوطی هایی را روی شانه های خود حمل می کنند.

[ad_2]

source