کتاب Treatment of Ongoing Hemorrhage : The Art and Craft of Stopping Severe Bleeding

[ad_1]

این حجم یک مرور مختصر و جامع در مورد تکنیک های جلوگیری از خونریزی مداوم در تمام مناطق بدن را ارائه می دهد. این متن در مورد تکنیک های جراحی باز و تکنیک های کم تهاجمی (از طریق پوست ، آندوسکوپی ، رادیولوژی و آندوسکوپی) و همچنین تکنیک های متناسب با شرایط پیش بیمارستانی ، مانند “در محل” ، آمبولانس و میدان جنگ بحث می کند. تکنیک ها و مشاوره ها به روشی دقیق ، در عین حال ساده و ساده ارائه شده اند تا خوانندگان بهتر بتوانند این مفاهیم را در برابر خونریزی های تهدید کننده زندگی ادامه دهند. نوشته شده توسط متخصصان این زمینه ، درمان خونریزی مداوم: راهنمای عملی یک منبع ارزشمند برای جراحان ، کارآموزان و هر پزشکی است که در بخش اورژانس یا بیماران بسیار سخت کار می کند.

[ad_2]

source