کتاب Trial By Ordeal : Poetry

[ad_1]

به زودی ، کارن موبلی خانواده خود را به خانواده اش از دست داد ، یک ماشین با او برخورد کرد ، پای او را شکست و بدبختی های زیادی را متحمل شد. این سلسله شعر ، Trial By Ordeal ، نقش او را به عنوان دختر ، خواهر و عاشق بررسی می کند زیرا ایمان او به چالش کشیده می شود. شعرهای موبلی که یک هنرمند پلاستیک است ، از نظر هنری و تجربه مشاهده ای غنی است. این شعرها در حالی که به دنبال هیبت و حیرت از طبیعت هستند و از دست دادن خانواده ، معلولیت و آسیب شخصی را تحمل می کنند ، از دست دادن حکایت دارند.

[ad_2]

source