کتاب Tribunes sur la danse

[ad_1]

این کتاب با پرداختن به دیدگاه های زیبایی شناختی ، اجتماعی و سیاسی ، نگرانی های آموزش و ایجاد ، و همچنین یک برنامه درسی بین رشته ای که رقص و زمینه های مختلف دانش را ترکیبی می کند ، یک چشم انداز متنوع از تحقیقات انجام شده توسط اساتید و دانشجویان گروه رقص UQAM را ارائه می دهد. همانطور که توسط هنرمندان از محیط کبک. علاقه این پانوراما در ارائه مسائلی است که هنر رقص امروزه در آن ساکن است و مورد توجه ویژه معلمان ، هنرمندان و دانشجویان رقص و همچنین آماتورها خواهد بود.

[ad_2]

source