کتاب Tristan au bal de juin

[ad_1]

تریستان فقط به آشتی با دوستش کاسیندر فکر می کند. باید گفت که او حق دارد عصبانی شود! آیا با کمک دوست وفادار خود مرلین ، تریستان موفق خواهد شد طرحی ضد احمقانه را برای پس گرفتن کاساندر تنظیم کند؟

[ad_2]

source