کتاب Triumph of the Rococo 1750-1780 – An Introduction to the Furniture of the Eighteenth Century

[ad_1]

این کتاب شامل معرفی مختصر اما مفصلی از مبلمان قرن 18 ، با تمرکز بر پیروزی سبک روکوکو بین سالهای 1750 و 1780 است. روکوکو یک حرکت هنری قرن 18 است که بسیاری از جنبه های هنر از جمله نقاشی و معماری ، طراحی داخلی ، دکوراسیون و ادبیات موسیقی و تئاتر. در پاریس ، فرانسه ، به عنوان واكنشی در برابر عظمت ، تقارن و مقررات سختگیرانه باروك توسعه یافت. این متن برای هر کسی که به تاریخ مبلمان ، به ویژه تحولات مهم آن در قرن هجدهم علاقه مند است ، ایده آل است و به مجموعه ترکیبات مبلمان افزوده می شود. ما مفتخریم که این متن عتیقه را در اینجا با مقدمه ای جدید در تاریخ مبلمان به طور کامل بازتولید کردیم.

[ad_2]

source