کتاب Trois petits loups (et une belle truie)

[ad_1]

ایزابل بزرگ اسم حیوان دست اموز بزرگ با سهم خود از چالش ها روبرو شده است. شخصی که قبلا چاق یا حتی فقط یک خوک نامگذاری شده بود اکنون راحت است. داستان او با یک مبل خداپسند آلوده به ساس تختخواب آغاز می شود ، و او را مجبور به ترک خانه خود می کند. خوشبختانه سه دوست گرگ کوچکش – ورزشکار نمونه Jan Loeb ، ولفگانگ دانشمند همه کارها و Mahigan ، پدر لیسانس خسته ، به او کمک خواهند کرد. آیا آنها قادر به خلاص شدن از شر ساسها ، بلکه ترسهایی که در آنها زندگی می کنند نیز خواهند بود؟ رمانی سرعتی که داستان سه خوک کوچک را با ابعادی مدرن ، انسانی و اجتماعی به آنها ابداع می کند.

[ad_2]

source