کتاب Trois puissances étrangères impliquées, les Nations unies impuissantes : Le Moyen-Orient en restructuration – Tome III

[ad_1]

سه قدرت بین المللی روسیه ، ایالات متحده و اتحادیه اروپا با توجه به منافع دیپلماتیک و اقتصادی خود در خاورمیانه حضور دارند و هرکدام جاه طلبی های خاص خود را دارند. اما هیچ یک از این نیروها در موقعیتی نیستند که احترام به حقوق بین الملل را تضمین کنند ، که همچنان در درگیری های داخلی نقض می شود و اولین قربانیان آن جمعیت غیرنظامی هستند که به قتل عام یا آواره شده اند. در مواجهه با این “رسوایی” جامعه جهانی ، ضروری و ضروری است که سازمان ملل متحد از طریق اصلاحات عمیق داخلی کار خود را اصلاح کند تا بتواند راه حل های سیاسی را در این خاورمیانه بی خون تحمیل کند.

[ad_2]

source